• 140
 • 130
 • 120
 • 100
 • 90
 • 85
 • 80
 • 70
 • 60
 • 50
 • 40
 • 20

   კომპანია „აპექსი“ - წარმოადგენს სპეციალისტების ჯგუფს, რომელიც 2004 წლიდან საწარმოო-დაწესებულებების ავტომატიზაციის მიზნით ახორციელებს ბიზნეს პროცესების მართვის ავტომატიზებული სისტემების შექმნასა და დანერგვას. ამ კუთხით ჩვენ მიერ შეიქმნა პროგრამული უზრუნველყოფა - მართვის ავტომატიზებულ სისტემათა კომპლექსი - "აპექსი", რომელიც წარმოადგენს წარმოების, საცალო-საბითუმო ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს ორგანიზაციებში აღრიცხვის, ანალიზისა და მართვის მძლავრ ინსტრუმენტს. ჩვენი კომპანიის ბიზნეს გადაწყვეტილებებით სარგებლობენ საქართველოში მოქმედი ისეთი მსხვილი კომპანიები, როგორებიც არიან: სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“, ჰიპერმარკეტი „გუდვილი“,  შპ...

ტელეფონი: + 995 32 2205 505 ელ. ფოსტა: office@apex.ge