en

დისტრიბუციისა და ლოგისტიკის კომპანია "კანტი"

დისტრიბუციისა და ლოგისტიკის კომპანია "კანტი" 2005 წელს დაარსდა და ის ჰოლდინგ  "ანაჯგუფის" შემადგენელი ნაწილია. თავად გუნდი რომელიც შპს "კანტის" მთავარ ღირებულებას წარმოადგენს საქართველოს ბაზარზე - 1996 წლიდან მოღვაწეობს.