მხარდაჭერის მიზნით კომპანია "აპექსი" თავის კლიენტებს რამდენიმე ვარიანტს სთავაზობს: კონსულტაციები შესაძლებელია ტელეფონითა და  ელექტრონული ფოსტის -  support@apex.ge საშუალებით; საგადასახადო, საფინანსო და პროგრამულ  საკითხებზე დისკუსია შესაძლებელია  ფორუმის   საშუალებით.

ზემოთ აღნიშნულის გარდა კომპანია "აპექსი" 2013 წლის  იანვრიდან კლიენტებსა და პარტნიორებს ახალი ტიპის მომსახურეობას სთავაზობს, კერძოდ, შეიქმნა ტრეინინგ ცენტრი - "აპექს აკადემია",  სადაც პარტნიორი კომპანიების  პოტენციურ და მოქმედ თანამშრომლებს, ასევე ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შესაძლებელობა მიეცემათ აიმაღლონ ცოდნა და მოემზადონ სხვადასხვა პოზიციების დასაკავებლად.

იხილეთ: "ბუღალტრული აღრიცხვის ლექციების სრული კურსი"