ხშირია მოთხოვნა სადემონსტრაციო ვერსიაზე, ამიტომ გადავწყვიტეთ ჩვენს საიტზე დაგვედო სადემონსტრაციო მონაცემთა ბაზა. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია გადაიწეროს საინსტალაციო პაკეტი და დააყენოს თავის კომპიუტერზე.

ამ სადემონსტრაციო ვერსიის მიზანია რომ, ყველა დაინტერესებულ პირს შეექმნას წარმოდგენა ჩვენს პროდუქტებზე. დემო ვერსიაში არ არის ბევრი მოდული (ადმინისტრირება, კადრები და ხელფასები, დისტრიბუცია, ლოგისტიკა და სხვა).

  სადემონსტრაციო ვერსიის გადმოწერა და მისი ინსტალაციის ინსტრუქცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე:   http://support.apex.ge/ERPDEMO/

  ERP სისტემასთან მუშაობის ინსტრუქციები: http://support.apex.ge/HelpERP/frames.html?frmname=topic&frmfile=index.html