მაგნიტი
 სუპერმარკეტების ქსელი "მაგნიტი" ბაზარზე 2015 წლიდან არსებობს და დღესდღეისობით მოიცავს 5 სუპერმარკეტს.
სუპერმაკეტები მდებარეობს: მუხრანში, წეროვანში, ნატახტარში, წილკანში და დუშეთში.