იმერი7 დამკვეთებს სთავაზებს ავეჯის მასალებისა და აქსესუარების ფართო ასორტიმენტს ხრისხის, სტილისა და ფასის მიხედვით. ფირმას აქვს შესაბამისი მანქანა-მოწყობილობები, რომლებითაც ხდება მასალების დაჭრა-დაწიბოება დამკვეთის მოთხოვნისამებრ. ასევე შეუძლია ინდივიდუალური ავეჯის დამზადება შეკვეთით. შეგიძლიათ შეუკვეთოთ და დაამზადებინოთ ოთახის კარიც. სავაჭრო ცენტრ „ოთხიანში“, რომელიც განთავსებულია ქალაქ ქუთაისში, წარმოდგენილია საქონლის დიდი სპექტრი, დაწყებული აგურიდან დამთავრებული განათების საშუალებებით.