• 140
  • 130
  • 120
  • 110
  • 100
  • 90
  • 80
  • 70
  • 60
  • 50
  • 40

   კომპანია „აპექსი“ - წარმოადგენს სპეციალისტების ჯგუფს, რომელიც 2004 წლიდან საწამოო-დაწესებულებების ავტომატიზაცის მიზნით ახორციელებს ბიზნეს პროცესების მართვის ავტომატიზირებული სისტემების შექმნასა და დანერგვას. ამ კუთხით ჩვენს მიერ შეიქმნა პროგრამული უზრუნველყოფა - მართვის ავტომატიზირებულ სისტემათა კომპლექსი - "აპექსი", რომელიც წარმოადგენს წარმოების, საცალო-საბითუმო ვაჭრობისა და მომსახურების სფეროს ორგანიზაციებში აღრიცხვის, ანალიზისა და მართვის მძლავრ ინსტრუმენტს. ჩვენი კომპანიის ბიზნეს გადაწყვეტილებებით სარგებლობენ საქართველოში მოქმედი ისეთი მსხვლი კომპანიები, როგორებიც არიან: სს „ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია“, ჰიპერმარჯეტი „გუდვილი“, ფარმაც...

ტელეფონი: + 995 32 2205 505 ელ. ფოსტა: office@apex.ge